ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  It’s important for the developed countries to reduce energy ...... as much as possible.

  • A. exhaustion
  • B. destruction
  • C. consumption
  • D. waste

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  consumption: sự tiêu thụ

  exhaustion: sự cạn kiệt

  destruction: sự phá hủy

  waste: sự lãng phí

  Dịch: Đối với những quốc gia phát triển, việc quan trọng là giảm thiểu sự tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>