AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The world’s coal ...... should last longer but, once used, these cannot be renewed.

  • A. reserves 
  • B. reservations
  • C. stores
  • D. storage

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  reserve: nguồn dự trữ (sử dụng với nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên)

  reservation: sự hạn chế

  store: bộ dự trữ

  storage: kho cất giữ

  Dịch: Nguồn than đá thế giới tích trữ lâu dài nhưng một khi đã sử dụng chúng không thể tái tạo được.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>