AMBIENT
 • Câu hỏi:

  One danger is in ...... radioactive wastes which are produced during nuclear reactions.

  • A. consisting of
  • B. getting rid of 
  • C. making use of 
  • D. taking care of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  get rid of: giải phóng, tống khứ

  consist of: bao gồm

  make use of: lợi dụng

  take care of: chăm sóc

  Dịch: Sự giải phóng bức xạ tạo ra trong quá trình phản ứng hạt nhân là một mối nguy hại lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>