AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There is now increasing concern about the world's energy ...... particularly about those involving fossil fuels.

  • A. possessions
  • B. goods
  • C. materials
  • D. resources

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  resource: nguồn 

  possession: quyền sở hữu

  good: sản phẩm

  material: nguyên liệu

  Dịch: Ngày càng có nhiều mối quan tâm về nguồn năng lượng của thế giới đặc biệt là liên quan đến nguồn năng lượng hóa thạch.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>