YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Increased consumption will lead to faster ...... of our natural resources.

  • A. exhaust
  • B. exhausting
  • C. exhaustion
  • D. exhaustive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  exhaustion: sự cạn kiệt

  Dịch: Gia tăng tiêu thụ sẽ dẫn đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên nhanh chóng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA