AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We should develop such ...... sources of energy as solar energy and nuclear energy.

  • A.  tradition
  • B. alternative
  • C. revolutionary
  • D. surprising

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  alternative: thay thế được

  tradition: truyền thống

  revolutionary: cách mạng

  surprising: ngạc nhiên

  Dịch: Chúng ta nên phát triển nguồn năng lượng thay thế nhưng là năng lượng mặt trời và hạt nhân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>