ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận?

  • A. Là ý kiến của người viết về vấn đề được bàn luận trong bài văn.
  • B. Là cách thức, phương pháp triển khai vấn đề trong bài văn.
  • C. Là những quan niệm, đánh giá của người viết về vấn đề được bàn luận.
  • D. Là các tài liệu dùng làm cơ sở thuyết minh luận điểm.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1