YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận?

  • A. Là ý kiến của người viết về vấn đề được bàn luận trong bài văn.
  • B. Là cách thức, phương pháp triển khai vấn đề trong bài văn.
  • C. Là những quan niệm, đánh giá của người viết về vấn đề được bàn luận.
  • D. Là các tài liệu dùng làm cơ sở thuyết minh luận điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON