AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lập luận bao gồm những yếu tố nào?

  • A. Luận đề - luận chứng – luận cứ.
  • B. Luận điểm – luận cứ - luận chứng.
  • C. Luận điểm – lí lẽ.
  • D. Luận điểm – dẫn chứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>