AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The first American novelist to have a major impact on world literature _____.

  • A. who was James Fenimore Cooper
  • B. James Fenimore Cooper was
  • C. it was James Fenimore Cooper
  • D. was James Fenimore Cooper

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>