YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Marta Graham, _____ of the pioneers of modern dance, didn't begin dancing until she was 21.

   

  • A. who as one
  • B. she was
  • C. one
  • D. was one

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON