AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _________ England won the World Cup.

  • A. It was on 1966 that
  • B. It was in 1966 that
  • C. It was in 1966 when
  • D. It was 1966 in that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>