AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _____ important railroad tunnel in the US was cut through the Hoosac Mountains in Massachuset.

  • A. At first
  • B. It was the first
  • C. The first
  • D. As the first of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>