YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  ____________ me how to play the drum.

  • A. My uncle who taught
  • B. It was my uncle taught
  • C. It was my uncle who taught 
  • D. It is my uncle teaching

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF