YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It was in 1875 _____ joined the staff of the astronomical observatory at Harvard University.

   

  • A. that Anna Winlock
  • B. Anna Winlock, who
  • C. as Anna Winlock
  • D. Anna Winlock then

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON