YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  It was in 1875 _____ joined the staff of the astronomical observatory at Harvard University.

   

  • A. that Anna Winlock
  • B. Anna Winlock, who
  • C. as Anna Winlock
  • D. Anna Winlock then

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF