ADMICRO
 • Câu hỏi:

  _____ the dollar as its, monetary unit in 1878.

  • A. Adopted by Canada
  • B. Canada adopted
  • C. It was adopted by Canada
  • D. The Canada adoption of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE