YOMEDIA
NONE
 • Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  _____ saying was so important that I asked everyone to stop talking and listen.

  • A. What the woman was
  • B. That the woman was
  • C. The woman was
  • D. What was the woman

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4054

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON