• Câu hỏi:

  _______ the police had rescued from the fire.

   

  • A. The baby
  • B. The baby whom
  • C. The baby that
  • D. It was the baby whom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC