AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The Association of Southeast Asia which consists of 10 countries located in Southeast Asia was _______ on August 8, 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand.

  • A. found 
  • B. founded 
  • C. invented
  • D. discovered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>