YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The Association of Southeast Asian Nations, commonly referred to as ASEAN, is a geo-political and _______ organization.

  • A. economy
  • B. economic
  • C. economics
  • D. economical

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON