AMBIENT
  • Thao tác lập luận chủ yếu được sử dụng trong văn bản?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Phân tích

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>