AMBIENT
  • Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Nghị luận

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>