YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thanh rắn mỏng phẳng đồng chất trục quay đi qua trọng tâm của thanh. Tác dụng vào hai điểm A,B của thanh rắn cách nhau 4,5cm ngẫu lực có độ lớn 5N. Tính Momen của ngẫu lực khi thanh rắn đang ở vị trí hợp với phương thẳng đứng góc 30o.

  • A. \(0,185{\rm{ }}N.m\)
  • B. \(0,545{\rm{ }}N.m\)
  • C. \(0,143{\rm{ }}N.m\)
  • D. \(0,195{\rm{ }}N.m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Áp dụng công thức tính Momen ngẫu lực

   \(M = F.{d_2} = 5.4,{5.10^{ - 3}}.cos{30^0} = 0,195{\rm{ }}N.m\)

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON