ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn \(F_A = F_B = 1N\) . Biết thước đã quay đi một góc \(\alpha = 30^o\).Tính momen của ngẫu lực  .

  • A. \(3,{897.10^{ - 2}}(N.m)\)
  • B. \(4,{857.10^{ - 2}}(N.m)\)
  • C. \(3,{496.10^{ - 2}}(N.m)\)
  • D. \(4,{897.10^{ - 3}}(N.m)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Áp dụng công thức:

              \(M = Fd = F BI\)

  • Trong ∆AIB:  \(cos\alpha =\frac{BI}{AB} \Rightarrow BI = AB cos\alpha\)  

               \(\Rightarrow M = F. AB.cos\alpha\)

              \(= 1. 4,5.10^{-2} .cos30^o = 4,5.\frac{\sqrt{3}}{2}. 10^{-2}\)

  \( \Rightarrow M = 3,{897.10^{ - 2}}(N.m)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON