AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ngẫu lực \(\overrightarrow F ,\overrightarrow {F'} \)  tác dụng vào một thanh cứng như hình vẽ. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu ? 

  • A. (Fx + Fd).       
  • B. (Fd – Fx).
  • C. (Fx – Fd).      
  • D. Fd.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>