YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một ngẫu lực gồm có hai lực  và  có \(F_1 = F_2 = F\) và có cánh tay đòn d. Momen ngẫu lực này là:

  • A. \((F_1 - F_2)d\).
  • B. \(2Fd\)
  • C. \(Fd\)
  • D. Không xác định được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Momen của ngẫu lực: M = Fd.

  ⇒ Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON