AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn phẳng mỏng dạng một tam giác đều ABC, canh a =20cm. Người ta tác dụng một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực này có độ lớn 8 N và đặt vào hai đỉnh A và C và song song với BC. Momen của ngẫu lực có giá trị là 

  • A. 13,8 N.m.
  • B. 1,38 N.m.
  • C.  1,38.10-2 N.m. 
  • D. 1,38.10-3 N.m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  M = Fd = 8a.sin60o≈ 1,38 N.m.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>