YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a=20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính mômen của ngẫu lực của các lực vuông góc với cạnh AB.

  • A. 2,0 N.m
  • B. 2,4 N.m
  • C. 1,6 N.m
  • D. 1,2 N.m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Áp dụng công thức tính Momen ngẫu lực

  M=F.AB=0,2.8=1,6 N.m.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON