YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Momen của ngẫu lực là:

  • A.  100 N.m
  • B. 2,0 N.m
  • C.  0,5 N.m
  • D.  1,0 N.m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Momen của một ngẫu lực :

              M = Fd = 5.20.100 = 1 (N.m)

  ⇒ Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON