ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?

  • A. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
  • B. Phát xít Đức tận công Liên Xô.
  • C. Phát xít Đức tấn công Pháp.
  • D. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON