YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

  • A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
  • B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.
  • C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
  • D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON