YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:

  • A. Axit đêôxiribônuclêic
  • B. Axit photphoric
  • C. Axit ribônuclêic
  • D. Nuclêôtit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Axit ribônuclêic là tên gọi đầy đủ của ARN.

  ⇒ Đáp án: C

   
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON