YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một phân tử mARN có 900 đơn phân, phân tử mARN đó có số phân tử đường đêôxyribôzơ là 

  • A. 0
  • B. 900
  • C. 1800 
  • D. 2400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường đêôxyribôzơ là phân tử đường của ADN. ARN là đường ribonucleic.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 125538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON