YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là: 

  • A. ARN vận chuyển
  • B. ARN thông tin
  • C. ARN ribôxôm 
  • D. cả 3 loại ARN trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ARN có 3 loại:

  tARN: vận chuyển các axit amin cho quá trình tổng hợp protein.

  mARN: làm khuôn cho quá trình dịch mã

  rARN: tổng hợp protein

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 125537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON