ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chức năng của tARN là:

  • A. Truyền thông tin về cấu trúc prôtêin đến ribôxôm
  • B. Vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp prôtêin
  • C. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào
  • D. Tham gia cấu tạo màng tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ARN có 3 loại:

  tARN: vận chuyển các axit amin cho quá trình tổng hợp protein.

  mARN: làm khuôn cho quá trình dịch mã

  rARN: tổng hợp protein

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF