YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ARN được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào? 

  • A. 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu
  • B. 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn
  • C. 2 nguyên tắc: nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn 
  • D. 3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ARN được tổng hợp theo 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 125539

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON