YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tần số dao động riêng của dao động điện từ trong mạch LC là

  • A. \(f = \frac{1}{{\sqrt {2\pi LC} }}\)
  • B. \(f = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
  • C. \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)
  • D. \(f = \frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON