YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tại sao nước mưa không bị lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt?

  • A.  Vì vải bạt bị dính ướt nước .
  • B. Vì vải bạt không bị dính ướt nước.
  • C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.
  • D. Vì hiện tượng mao dẫn nhăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt nên nước mưa không bị lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt.

  ⇒ Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON