AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Rượu có hệ số căng mặt ngoài là \(21,{4.10^ - }^3(N/m)\) . Tính lực căng bề mặt của rượu khi nhúng một khung kim loại mỏng hình vuông cạnh 6cm vào trong nó.

  • A. \(F=0,05(N)\)
  • B. \(F=0,03(N)\)
  • C. \(F=0,02(N)\)
  • D. \(F=0,01(N)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có: \(\sigma\) = \(21,4.10^-^3(N/m)\).
  • Chu vi của hình vuông: \(l=4.6.10^-^2=0,24m\)
  • Lực căng bề mặt:  \(F=\sigma .2l=0,01(N)\).
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>