YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một màng xà phòng được căng trên bề mặt khung dây đồng mảnh hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây đồng ab dài 50 mm và có thể trượt dễ dàng dọc theo chiều dài của khung. Tính trọng lượng P của đoạn dây ab để nó nằm cân bằng. Màng xà phòng có hệ số căng bề mặt σ = 0,040 N/m.

  • A. \(P = 1. 10^{-3}N.\)
  • B. \(P = 2. 10^{-3}N.\)
  • C. \(P = 3. 10^{-3}N.\)
  • D. \(P = 4. 10^{-3}N.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có: Đoạn dây ab nằm cân bằng khi trọng lượng của đoạn dây có độ lớn bằng lực căng bề mặt \(F_c\) của màng xà phòng tác dụng lên nó:

  \(P = F_c = 2l = 0,040. 2.50.10^{-3}\)

  \(\Rightarrow P = 4. 10^{-3}N.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA