YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể, có đường kính 20 cm được treo bởi một lực kế sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho hệ số lực căng bởi bề mặt của nước là 73.10-3N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên vòng nhôm có độ lớn gần đúng bằng 

  • A.  0,055 N.
  • B. 0,0045 N.
  • C.  0,090 N. 
  • D. 0,040 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lực căng bề mặt tác dụng lên mặt trong và mặt ngoài của vòng nhôm.

  Fc = 2σπd = 2.72.10-3.π.0,2 = 0,09 N.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 43315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA