YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm và đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixerin ở \(20^oC\) là 64,3 mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này.

  • A. \(66,3.10^{-2} N/m.\)
  • B. \(22,1.10^{-2} N/m.\)
  • C. \(66,3.10^{-3} N/m.\)
  • D. \(22,1.10^{-3} N/m.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta có:

  Lực căng bề mặt của glixerin tác dụng lên vòng xuyến:

                   \(F_C = F - P = 62,5 - 45 = 17,5 mN.\)

  Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của vòng xuyến:

                 \(P = \pi (D+d) = 3,14 ( 44 + 40 ) = 263, 76mm\)

  Hệ số căng mặt ngoài của glixerin ở \(20^oC\):

                   \(\delta =\frac{F_{c}}{}l=\)  \(\frac{17,5.10^{-3}}{263,76.10^{-3}} = 66,3.10^{-3} N/m.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA