• Câu hỏi:

  Một ống nhỏ giọt đựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt hoàn toàn miệng ống và đường kính miệng dưới của ống là 0,45 mm. Hệ số căng bề mặt của nước là 72.10-3N/m. Trọng lượng lớn nhất của giọt nước khi rơi khỏi miệng ống gần đúng là 

  • A. 0,10 mN.
  • B. 0,15 mN.
  • C. 0,20 mN. 
  • D. 0,25 mN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trọng lượng lớn nhất của giọt nước bằng lực căng bề mặt ở miệng ống nhỏ giọt:

  Pmax = Fc = σπd = 72.10-3.π.0,45.10-3 N = 0,10 mN.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC