AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là  LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là \({I_0} = {10^{ - 12}}\) W/m2. Cường độ của âm đó tại A là: 

  • A. IA = 0,1 nW/m2.  
  • B. IA = 1 mW/m2
  • C.  IA = 1 W/m2.             
  • D.  IA = 0,1 GW/m2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>