AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12  W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB. 

  • A. 10-2W/m2
  • B. 10-4W/m2
  • C. 10-3W/m2.
  • D. 10-1W/m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>