AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: 

  • A. 20 dB 
  • B.  50 dB      
  • C. 100 dB    
  • D. 10000 dB.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA