AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Biết cường độ âm tại M là  0,05 W/m2. Tính cường độ âm tại N. 

  • A. 400 W/m2    
  • B. 450 W/ m2
  • C.  500 W/ m2
  • D. 550 W/ m2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>