ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  She was looking forward to_______ the grandchildren again.

  • A. seeing
  • B. saw
  • C. see
  • D. seen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Look forward to doing something

  Dịch nghĩa: Cô đã mong được gặp lại các cháu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 184502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON