ADMICRO
VIDEO
 • Choose the best answer to complete the following sentences

  Câu hỏi:

  He started to walk faster and the children had to run to_______.

  • A. look after 
  • B. work out
  • C. keep up
  • D. show up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Keep up: Theo kịp

  Dịch nghĩa: Anh bắt đầu đi nhanh hơn và bọn trẻ phải chạy để theo kịp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 184501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON