YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (6) ________

  • A. feels
  • B. seems
  • C. appears
  • D. looks

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  feel: cảm thấy

  seem: trông có vẻ

  appear: xuất hiện

  look: trông

  Chọn đáp án D ---> Cô ấy trông thật năng động với mái tóc ngắn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF