YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (3) ________

  • A. looking
  • B. like
  • C. seem
  • D. similar

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc What + be + S + like: Hỏi về ai đó như thế nào?

  Chọn đáp án B --> like

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF