ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. looking
  • B. like
  • C. seem
  • D. similar

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc What + be + S + like: Hỏi về ai đó như thế nào?

  Chọn đáp án B --> like

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON